Välkommen till bibliotekskatalogen!

   
Välkommen till bibliotekskatalogen!
Komihåglistan är tom

Vi är ett historiskt och samhällsvetenskapligt specialbibliotek med ett bestånd som speglar
den fackliga och politiska arbetarrörelsens historia, teori och organisationer.
Här finns de tryckta källorna: kongresstryck, protokoll, verksamhetsberättelser,
fackförbundspress och många socialistiska rörelsers tidningar och tidskrifter.
Ämnesmässigt är litteraturen mer vittförgrenad, och vi kan beskrivas som ett allmänt samhällsvetenskapligt bibliotek.
Sammantaget förvaltar vi en historisk kulturskatt av nationellt och internationellt intresse.

Här söker du böcker, broschyrer, tidningar och tidskrifter.
Du behöver lånekort. Du reserverar önskat material. Vi gör 2 framtagningar per dag.
Materialet är reserverat en vecka och lånetiden är 30 dagar. Allt hämtas och återlämnas på plats hos oss.

select