Välkommen till bibliotekskatalogen!

   
Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia Tidskrift
Komihåglistan är tom
Vis
Lukk
 • Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia Tidskrift
  • Socialt kapital i den socialdemokratiska staten Artikel : den svenska modellen och det civila samhället
  • Om Henrik Bachners Återkomsten och Om den marxistiska vetenskapens elände [Artikel]
  • Tjänstepensionering före ATP Artikel : framväxten och innebörden av oantastbara pensioner för anställda i enskild tjänst
  • "På grund av sitt alkoholmissbruk och omoraliska leverne-" Artikel : lag och norm inom anstaltsvården av alkoholmissbrukande kvinnor 1940-58
  • Inkomsttrygghet i Norge och Sverige Artikel : klass, arbetarrörelse och välfärdspolitik 1930-1970
  • Sjukförsäkring bortom sjukkasserörelsen? Artikel : sjukförsäkringens institutionella gränser i frågan om frivillig eller obligatorisk sjukförsäkring 1891-1931
  • Arbete - trygghet - utveckling Artikel : arbetarrörelsen och näringspolitiken under efterkrigstiden
  • Möllers andra agenda - om offentliga tjänster och socialisering [Artikel]
  • Olle Svenning svarar Conny Svenning [Artikel]
  • Tid, sociala rum och arbetarrörelsens framväxt Artikel : en jämförelse mellan Sverige och Grekland
  • Samtiden och historien Artikel : kommentarer till pressdebatten om min avhandling
  • Den inre kretsen Artikel : kommentarer till och recensioner av Niklas Stenlås' avhandling
  • Från felfinnare till medarbetare Artikel : förslagsverksamhet i Sverige, Japan och Nordamerika under 1900-talet. Från felfinnare till medarbetare
  • Att se något efter sig [Artikel]
  • Historikern som formade historien [Artikel] Historikern som formade historien
  • Socialförsäkringen och den svenska välfärdsstatens framväxt Artikel : om socialpolitik på 1910-talet. Socialförsäkringen och den svenska välfärdsstatens framväxt
  • Recension av: Anderson, Bo: Förvalta framtiden / Bo Anderson, Anders Björnsson [Artikel] Recension av: Anderson, Bo: Förvalta framtiden / Bo Anderson, Anders Björnsson
  • Pensions-separatismen Artikel : frågan om den svenska folkpensionens karaktär 1913-1935. Pensions-separatismen
  • Bengt Lidforss i sin samtid och inför eftervärlden [Artikel] Bengt Lidforss i sin samtid och inför eftervärlden
  • Mellan marxism och positivism Artikel : anteckningar om Stellan Arvidson och den marxistiska litteraturforskningens början i Sverige. Mellan marxism och positivism
  • Rötter, lojaliteter och perspektiv Artikel : funderingar kring Olle Svennings bok. Rötter, lojaliteter och perspektiv
  • Det svenska pensionssystemet 1913-1993 Artikel : historia, struktur och konflikter. Det svenska pensionssystemet 1913-1993
  • Före Bengt Westerberg Artikel : Adolf Hedin och det nyliberala ursprunget till den socialliberala välfärdspolitiken i Sverige. Före Bengt Westerberg
  • När tidens orm ömsar skinn Artikel : anteckningar om Ateneum, marxismen och Per Nyströms dilemma
  • Per Nyström, in memoriam [Artikel] Per Nyström, in memoriam
  • Den okontroversiella kompetenshöjningen Artikel : om bakgrunden till 1930-talets ungdomsreservarbete
  • Arbetarrörelsen och befolkningsfrågan Artikel : Knut Wicksells och makarna Myrdals befolkningsteorier
  • Klass, intresse och välfärdsstat Artikel : ett svar till Sven E. Olsson
  • Arbetarnas makt och 1946 års pensionsreform Artikel : ett blygsamt festskriftsbidrag
  • Hur socialistisk är den solidariska socialpolitiken Artikel : exemplet Sveriges efterkrigsreformer
  • Långa och korta planeringsperspektiv i arbetarkulturen Artikel : Norrköping 1850-1920
  • Recension av: Kassman, Charles: Arne Geijer och hans tid [Artikel]
  • Arbetarkultur och arbetarkulturforskning [Artikel]
  • Arbetarkultur och arbetarkulturforskning [Artikel]
  • Sporten, ungdomen och folkhemmets begynnelse [Artikel]
  • Mannen som såg tidens eldström Artikel : anteckningar om Arnold Ljungdals marxism
  • Främlingen i folkhemmet [Artikel]
  • Den politiska modellen - stationskarlar och brevbärare 1897-1919 [Artikel]
  • Socialpolitik och normgivning i Sverige 1871-1913 [Artikel]
  • Moderniserande kvinnlighet, gammal manlighet Artikel : socialpolitiska betydelser av genus i formeringen av den tidiga svenska välfärdsstaten 1900-1914. Moderniserande kvinnlighet, gammal manlighet
  • Att skapa genus Artikel : mejeriyrkets maskuliniseringsprocess. Att skapa genus
  • Kön och klass i Telegrafverket [Artikel] Kön och klass i Telegrafverket
  • Att institutionalisera demokratin Artikel : socialdemokratin och kommunalpolitiken under mellankrigstiden. Att institutionalisera demokratin
  • Radikalismens lund Artikel : samtal med Per Nyström
  • Ölkaféet och det folkliga drickandet Artikel : exemplet centrala Katarina under 1930-talet
  • Goda bostäder åt alla Artikel : föredrag vid Göteborgs stadsbyggnadskontors bostadspolitiska konferens den 28 oktober 1987
  • Konflikt och kompromiss vid den allmänna sjukförsäkringens tillkomst [Artikel]
  • Arbetarrörelsen och välfärdsstaten [Artikel]
  • Sociala klasser och politiska institutioner Artikel : den svenska korporatismens rötter
  • Den långa vägens ideologi Artikel : mobilitet, ingenjörsarbete och den svenska modellen
  • Recension av: Andersson, Stefan: Det organiserade folknöjet [Artikel] Recension av: Andersson, Stefan: Det organiserade folknöjet
  • Det doktrinära fängelsesystemet [Artikel]
  • Förfacklig kamp, kontroll och arbetsprestationer [Artikel]
  • Debatten om industriell demokrati 1919-1924 [Artikel]
  • Fackförbunden som sjukkassebildare 1886-1910 [Artikel]
  • Att administrera välfärdsstaten Artikel : några lärdomar från Gustav Möller
  • Den fackliga arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 1892-1934 [Artikel]
  • Yrkesarbete och industriell produktion [Artikel]
  • Den röda hästskon Artikel : Stockholms sociala koordinater 1935
  • Arbetararistokrati och reformism [Artikel]
  • Socialdemokratisk ideologi mellan utopi och verklighet [Artikel] Socialdemokratisk ideologi mellan utopi och verklighet
  • Familjeliv och löneberoende [Artikel] Familjeliv och löneberoende
  • Hur har arbetarnas inflytande i arbetslivet förändrats under 1900-talet? Artikel : den formella analysens värde och begränsningar
  • Patriarkalism och social kontroll Artikel : några synpunkter på ett problemkomplex
  • Industrins arbetsvillkor Artikel : bagargesällens framtidsdröm
  • Japansk företagsledning och svenska bruk Artikel : en felande länk?
  • Liberalerna och arbetarrörelsen [Artikel]
  • Hinke Bergegren Artikel : en historiografisk och empirisk studie i en svensk terrorists politiska liv mellan 1891 och 1908
  • Arbetsplatsen som social arena [Artikel]
  • Från motstånd till genombrott Artikel : den svenska arbetslöshetsförsäkringen 1935-54
  • Klasskamp utan fackförening Artikel : om förindustriella arbetskonflikter
  • Skandinavisk arbetarrörelse [Artikel]
  • Ekonomins och politikens roll för arbetarradikalismen Artikel : ett genmäle
  • Könssegregerad arbetsdelning och facklig politik [Artikel]
  • Den svenska socialdemokratin Artikel : en rörelse mellan klass och stat
  • Facklig radikalism i Göteborg och Malmö [Artikel]
  • Den svenska socialdemokratin träder fram [Artikel]
  • Konflikten på Boliden kemi 1979 [Artikel]
  • Facklig kamp i Norrköping 1870-1914 [Artikel]
  • Södertäljekonflikten 1919-1920 Artikel : en strejk bland statligt anställda arbetare
  • Byggnadsträarbetarnas avtalsrörelser och konflikter 1914-1920 Artikel : en studie av facklig politik och facklig makt under en offensiv period
  • SAP och den kvinnliga rösträtten 1889-1907 [Artikel]
  • Från "Det svenska systemet" till "Den svenska modellen" eller fanns det en arbetsmarknadspolitik före AMS? [Artikel]
  • Från industriell demokrati till medbestämmande [Artikel]
  • Ungdomens fritid som problem [Artikel]
  • Arkiv 1-20 [Artikel]
  • Pålbrant och AIF Artikel : en slutreplik
  • De arbetslösa och 1930-talskrisen Artikel : en kollektivbiografi över hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 1928-1936
  • Slog taylorismen aldrig igenom i Sverige? [Artikel] Slog taylorismen aldrig igenom i Sverige?
  • Taylorismen och svensk arbetarrörelse 1913-28 [Artikel] Taylorismen och svensk arbetarrörelse 1913-28
  • AMS som socialdemokratisk reformbyråkrati [Artikel]
  • Så minns jag AIF [Artikel]
  • Från gillessocialism till BPA [Artikel] Från gillessocialism till BPA
  • Barnarbete i den svenska tändsticksindustrin [Artikel]
  • Arbetarrörelsens utveckling i de tre nordiska länderna 1914-20 [Artikel]
  • Den proletära barnrörelsen i Sverige 1890-1917 [Artikel]
  • Sverige före och efter socialdemokratin Artikel : en första översikt
  • Den svenska arbetarklassens förändrade sammansättning och de borgerliga arbetarväljarna [Artikel]
  • Införandet av MTM-metoden i svensk verkstadsindustri 1950-56 [Artikel]
  • Onsdagsklubben och klasskampen Artikel : från tjugotalets arbetarrörelse i Sandviken
  • Bakgrunden till skogsarbetarstrejken 1975 [Artikel]
  • Industriell och ekonomisk demokrati? Artikel : nytt perspektiv på arbetarrörelsens efterkrigstida planhushållningssträvanden. Industriell och ekonomisk demokrati?
  • Intressemixen bakom den svenska sjukförsäkringen 1945-1970 [Artikel] Intressemixen bakom den svenska sjukförsäkringen 1945-1970
  • Formeringen av det kalla krigets svenska front Artikel : en kommentar till Säkerhetstjänstkommissionens betänkande
  • Paternalism och strejker Artikel : en jämförelse mellan sågverken i Båtskärsnäs och Karlsborg i början av 1900-talet
  • Per Nyström som vetenskapsman och rörelseintellektuell Artikel
  • Ett nytt fackligt landskap - i Sverige och utomlands [Artikel]
  • Från tobaksfältet till pappersbruket Artikel : grekiska arbetare i Lessebo 1970
  • Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. 2007 (96-97)
  • Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. 2005 (94-95)
  • Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. 1972-1977 (1-12)
Hylla
 • REF Tidskr. ; Per oktav B 365 (1972-1987)
Titel
 • Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia Tidskrift
Upphov
 • utgiven av Sällskapet för studier i arbetarrörelsens historia
Oformaterad beståndsuppgift - Huvudpublikation
 • Nr 1-
Utgivning
 • Sällskapet för studier i arbetarrörelsens historia, Stockholm : 1971-2009 (Kristianstad : Civiltr.) Sammanfattad utgivningstid Sällskapet för studier i arbetarrörelsens historia, Stockholm : 1971-1978, 1982-1996 Sällskapet för studier i arbetarrörelsens historia : Arkiv förlag, Lund : 1979-1981, 1997-2009
SAB klassifikationskod
Nuvarande utgivningsfrekvens
 • Ca 2 nr/år
Anmärkning: Allmän
 • Nummer 98/99 "specialutgåva som endast når tidskriftens prenumeranter och utkommer samtidigt på Växjö University Press som: Mellan hantverk och profession : samhällsvetenskap på klassisk grund : en vänbok till Gunnar Olofsson"
Anmärkning: Medverkande
 • Red.: Bernt Kennerström (1-23/24, utg. 1971-1982), Sven E. Olsson (25/26-51/52, utg. 1983-1992), Sven E. Olsson Hort (53/54-79, 1992-1999)
 • Ansv. utg.: Gunnar Olofsson (1-96/97, utg. 1971-1999)
Anmärkning: Språk
 • 1999-2001 med abstract på engelska
Ämne
Genre
 • Vetenskapliga tidskrifter
 • Organisationspress
Personnamn
Institutionsnamn
Okontrollerad titel
 • Studier i arbetarrörelsens historia
Underserie
ISSN
 • 0345-0333
*00003547aas 12200733 a 4500
*00110745
*00520100423102337.0
*008790213d19712009sw fr|p    0  b0swe
*0220 $a0345-0333$y0436-8919$2f
*035 $a(SE-LIBR)3678529$x3678529
*035 $903450333
*040 $aNB
*0411 $aswe$beng$heng
*042 $9NB$9SHB$9NLT
*084 $aKu-c.49(p)$2kssb/6
*084 $aKc(p)$2kssb/8
*084 $aKu-c.5(p)$2kssb/6
*084 $aOcgde-c(p)$2kssb/8
*084 $aKu.5(p)$2kssb/6
*222 0$aArkiv för studier i arbetarrörelsens historia
*24510$aArkiv för studier i arbetarrörelsens historia$hTidskrift /$cutgiven av Sällskapet för studier i arbetarrörelsens historia
*260 $aStockholm :$bSällskapet för studier i arbetarrörelsens historia,$c1971-2009$e(Kristianstad :$fCiviltr.)$y1971$3Sammanfattad utgivningstid
*260 $aStockholm :$bSällskapet för studier i arbetarrörelsens historia,$c1971-1978, 1982-1996$y1971
*2603 $aLund :$bSällskapet för studier i arbetarrörelsens historia :$bArkiv förlag,$c1979-1981, 1997-2009$y1979
*310 $aCa 2 nr/år
*3620 $aNr 1-nr 98/99
*500 $aNummer 98/99 "specialutgåva som endast når tidskriftens prenumeranter och utkommer samtidigt på Växjö University Press som: Mellan hantverk och profession : samhällsvetenskap på klassisk grund : en vänbok till Gunnar Olofsson"
*504 $aKumulerade kronologiska och alfabetiska index på tidskriftens webbplats
*5110 $aRed.: Bernt Kennerström (1-23/24, utg. 1971-1982), Sven E. Olsson (25/26-51/52, utg. 1983-1992), Sven E. Olsson Hort (53/54-79, 1992-1999)
*5110 $aAnsv. utg.: Gunnar Olofsson (1-96/97, utg. 1971-1999)
*546 $a1999-2001 med abstract på engelska
*650 4$aArbetarrörelsen$vperiodika$xhistoria$zSverige$5Ya
*650 7$aArbetarrörelsen$2sao$9swe
*650 7$aHistoria$2albt$9swe
*650 7$aFackliga organisationer$2sao$9swe
*655 7$aVetenskapliga tidskrifter$2saogf$2sgp
*655 7$aOrganisationspress$2saogf$2sgp
*7001 $aKennerström, Bernt,$d1942-$4pbd
*7001 $aOlofsson, Gunnar,$d1942-$4rpy$0389948
*7001 $aHort, Sven E. O,$d1950-$4pbd
*7102 $aSällskapet för studier i arbetarrörelsens historia$4pbl
*7400 $aStudier i arbetarrörelsens historia
*7620 $w40923
*7620 $w40924
*7620 $w40925
*7620 $w40926
*7620 $w40927
*7620 $w40928
*7620 $w40929
*7620 $w40930
*7620 $w40931
*7620 $w40932
*7620 $w40933
*7620 $w40934
*7620 $w40935
*7620 $w40936
*7620 $w40937
*7620 $w40938
*7620 $w40939
*7620 $w40940
*7620 $w40941
*7620 $w40942
*7620 $w40943
*7620 $w40944
*7620 $w40945
*7620 $w40946
*7620 $w40947
*7620 $w40948
*7620 $w40949
*7620 $w40950
*7620 $w40951
*7620 $w40952
*7620 $w40953
*7620 $w40954
*7620 $w40955
*7620 $w40956
*7620 $w40957
*7620 $w40958
*7620 $w40959
*7620 $w40960
*7620 $w40961
*7620 $w40962
*7620 $w40963
*7620 $w40964
*7620 $w40965
*7620 $w40966
*7620 $w40967
*7620 $w40968
*7620 $w40969
*7620 $w40970
*7620 $w40971
*7620 $w40972
*7620 $w40973
*7620 $w40974
*7620 $w40975
*7620 $w40976
*7620 $w40977
*7620 $w40978
*7620 $w40979
*7620 $w40980
*7620 $w40981
*7620 $w40982
*7620 $w40983
*7620 $w40984
*7620 $w40985
*7620 $w40986
*7620 $w40987
*7620 $w40988
*7620 $w40989
*7620 $w40990
*7620 $w40991
*7620 $w40992
*7620 $w40993
*7620 $w40994
*7620 $w40995
*7620 $w40996
*7620 $w40997
*7620 $w40998
*7620 $w40999
*7620 $w41000
*7620 $w41001
*7620 $w41002
*7620 $w41003
*7620 $w41004
*7620 $w41005
*7620 $w41006
*7620 $w41007
*7620 $w41008
*7620 $w41009
*7620 $w41010
*7620 $w41011
*7620 $w41012
*7620 $w41013
*7620 $w41014
*7620 $w41015
*7620 $w41016
*7620 $w41017
*7620 $w41018
*7620 $w41019
*7620 $w41020
*7620 $w41021
*7620 $w41022
*7620 $w41023
*7620 $w41024
*7620 $w41025
*7620 $w48159
*7620 $w48160
*7620 $w48161
*7620 $w48162
*7620 $w48163
*7620 $w58857
*7620 $w58858
*7620 $w83681
*852 $bYa$cREF Tidskr. ; Per oktav B 365 (1972-1987)$5Ya
*8564 $uhttp://www.arkiv.nu/portals/0/pdf/Arkiv(kronol).pdf$zKronologiskt index$galias: URL
*8564 $uhttp://www.arkiv.nu/portals/0/pdf/Arkiv(alfab).pdf$zAlfabetiskt index$galias: URL
*8564 $uhttp://www.tidskriftenarkiv.se$zTidskriftens webbplats$galias: URL
*856 $uhttp://www.arkiv.nu/portals/0/pdf/Arkiv(kronol).pdf$zKronologiskt index
*856 $uhttp://www.arkiv.nu/portals/0/pdf/Arkiv(alfab).pdf$zAlfabetiskt index
*856 $uhttp://www.tidskriftenarkiv.se$zTidskriftens webbplats
*866 $aNr 1-$5Ya
*976 2$aOcc(p)$bStatskunskap Politik Sverige Periodica
*976 2$aKu-c(p)$bSocialhistoria Sverige Periodica
^
Det finns inga omdömen till denna titeln.
Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme.
Vis