Välkommen till bibliotekskatalogen!

   
Brand [Tidskrift]
Komihåglistan är tom
Vis
Lukk
 • Brand [Tidskrift]
  • Brand 1898-1900
  • Brand. 1901-1905
  • Brand. 1904-1906
  • Brand. 1905-1907
  • Brand. 1906
  • Brand. 1907
  • Brand. 1906-1907
  • Brand 1908-1913
  • Brand 1914-1917
  • Brand 1918
  • Brand 1919
  • Brand 1920
  • Brand 1921
  • Brand 1922
  • Brand 1923
  • Brand 1924
  • Brand 1925
  • Brand 1926
  • Brand 1927
  • Brand 1928
  • Brand 1929
  • Brand 1930
  • Brand. 1934, 1962-1967
  • Brand. 1951-1956
  • Brand. 1957-1961
  • Brand 1931
  • Brand 1932
  • Brand 1933
  • Brand 1934-1941
Hylla
 • Per ståfol 299 (1901-09, 1951-67);
Förkortad titel
 • Brand
Titel
 • Brand [Tidskrift]
Varianttitel
 • Brand : anarkistisk tidning : tidning för anarkistisk propaganda och debatt 1957-1961:1
 • Brand : anarkistisk tidning : organ för Anarkistiska propagandaförbundet : tidning för anarkistisk propaganda och debatt 1961:2-1963:3
 • Brand : anarkistisk tidning : organ för Anarkistiska propagandaförbundet 1963:4-1966:3
 • Brand : anarkistisk tidskrift : organ för Anarkistiska federationen 1966:4-1967:2
 • Brand : organ för Anarkistiska federationen 1967:3/4
 • Brand : anarkistisk tidning : organ för Anarkistiska federationen i Sverige - A.F.I.S. 1973:2-1975
 • Brand : anarkistisk tidskrift 1976-1979
 • Brand : illustrerad socialistisk tidning : organ för Socialistiska ungdomsförbundet 1901?-1907 Osäkert startdatum på denna undertitel, ej inlagt i Libris.
Oformaterad beståndsuppgift - Huvudpublikation
 • 1898-1967
Utgivning
 • Socialistiska ungdomsförbundet, Stockholm : 1898-1979 Sammanfattad utgivningstid Socialistiska ungdomsförbundet, Stockholm : 1898-1956 Bokförlaget Brand : Anarkistiska propagandaförbundet, Stockholm : 1957-1964 Anarkistiska propagandaförbundet, Göteborg : 1964-1966 Anarkistiska federationen, Göteborg : 1966 Anarkistiska federationen : Anarkistiska federationen i Danmark, Göteborg ; Viborg : 1967 Brand, Göteborg : 1973-1974 Brand, Askim : 1974-1975 Brand, Stockholm : 1976-1979
SAB klassifikationskod
Fysisk beskrivning
 • 30-36 cm (1957-1966, 1973-1975, 1979), 21-26 cm (1967, 1976-1978)
Nuvarande utgivningsfrekvens
 • 3-5 nr/år
Tidigare frekvens
 • 4-6 nr/år 1957-1967
 • 2 nr/år 1973-1975
Anmärkning: Allmän
 • 1924:6 1/2 extranummer med titeln: Europas undergång
 • 1967 även med dansk redaktion
Anmärkning: Medverkande
 • I red.: Bertil Isberg, Nisse Lätt, Ralph Rådlund (1964:2-5), Bengt Eriksson ... (1965:1-2/3). Red.: Ralph Rådlund (1965:4-1966:2), Bengt Ericson, Ralph Rådlund (1966:3). Svensk red.: Ralph Rådlund (1966:4-1967:2), Dick Esbjörnsson, Ingemar Nilsson (1967:3/4)
 • Ansv. utg.: Sven Dal (1957-1964:1), Nisse Lätt (1964:2-1967:2, 1973:2-1975), Dick Esbjörnsson (1967:3/4)
Anmärkning: Numrering och utgivning
 • Utkom ej 1968-1972
Anmärkning: Språk
 • Med svensk och dansk text (1967)
Anmärkning: Tidigare titlar (komplicerade fall)
 • 1898-1956: Dagstidning, se Nya Lundstedt - dagstidningar
Ämne: Institutionsnamn
Ämne
Genre
 • Organisationspress
 • Politiska tidskrifter
Personnamn
Institutionsnamn
Underserie
 • 1898-1900 Brand
 • 1918-33 Brand
 • 1908-1913 Brand
 • 1914-1917 Brand
 • 1918 Brand
 • 1918 Brand
 • Brand
 • 1919 Brand
 • 1920 Brand
 • Brand
 • 26247053420 Brand
 • Brand
 • 1923 Brand
 • 1924 Brand
 • 1925 Brand
 • 1926 Brand
 • 1927 Brand
 • 1928 Brand
 • 1929 Brand
 • 1930 Brand
 • 1931 Brand
 • 1932 Brand
 • 1933 Brand
 • 1934-1941 Brand
Efterföljande titel
 • Basta
Ospecificerat samband
 • Brands månadshäfte
 • Nya Brands månadshäfte
ISSN
 • 0406-934X
*00004740cas 22010097ar4500
*00160977
*00520080206091654.0
*008780906d18981979sw zr|p    0  b0swe
*0220 $a0406-934X$2f
*035 $a(SE-LIBR)3733816$x3733816
*035 $90406934X
*040 $aNB$dNLT
*0410 $aswe$adan
*042 $9NB$9NLT
*084 $aOcgdf(p)$2kssb/8
*084 $aOcc.06(p)$2kssb/6
*084 $aOcgd-c(p)$2kssb/6
*084 $aOcgdf-c(p)$2kssb/6
*2100 $aBrand
*222 0$aBrand
*24500$aBrand$h[Tidskrift]
*2461 $aBrand :$banarkistisk tidning : tidning för anarkistisk propaganda och debatt$f1957-1961:1
*2461 $aBrand :$banarkistisk tidning : organ för Anarkistiska propagandaförbundet : tidning för anarkistisk propaganda och debatt$f1961:2-1963:3
*2461 $aBrand :$banarkistisk tidning : organ för Anarkistiska propagandaförbundet$f1963:4-1966:3
*2461 $aBrand :$banarkistisk tidskrift : organ för Anarkistiska federationen$f1966:4-1967:2
*2461 $aBrand :$borgan för Anarkistiska federationen$f1967:3/4
*2461 $aBrand :$banarkistisk tidning : organ för Anarkistiska federationen i Sverige - A.F.I.S.$f1973:2-1975
*2461 $aBrand :$banarkistisk tidskrift$f1976-1979
*246 $aBrand :$billustrerad socialistisk tidning : organ för Socialistiska ungdomsförbundet$f1901?-1907$gOsäkert startdatum på denna undertitel, ej inlagt i Libris.
*260 $aStockholm :$bSocialistiska ungdomsförbundet,$c1898-1979$y1898$3Sammanfattad utgivningstid
*260 $aStockholm :$bSocialistiska ungdomsförbundet,$c1898-1956$y1898
*2602 $aStockholm :$bBokförlaget Brand :$bAnarkistiska propagandaförbundet,$c1957-1964$y1957
*2602 $aGöteborg :$bAnarkistiska propagandaförbundet,$c1964-1966$y1964
*2602 $aGöteborg :$bAnarkistiska federationen,$c1966$y1966
*2602 $aGöteborg ;$aViborg :$bAnarkistiska federationen :$bAnarkistiska federationen i Danmark,$c1967$y1967
*2602 $aGöteborg :$bBrand,$c1973-1974$y1973
*2602 $aAskim :$bBrand,$c1974-1975$y1974
*2603 $aStockholm :$bBrand,$c1976-1979$y1976
*300 $c30-36 cm (1957-1966, 1973-1975, 1979), 21-26 cm (1967, 1976-1978)
*310 $a3-5 nr/år
*321 $a4-6 nr/år$b1957-1967
*321 $a2 nr/år$b1973-1975
*3620 $aÅrg. 60(1957): nr 1-årg. 70(1967): nr 3/4 ; årg. 70(1973): nr 2-årg. 72(1975): nr 2 ; 1976: [nr 1] ; nr 1-nr 13/14
*500 $a1924:6 1/2 extranummer med titeln: Europas undergång
*500 $a1967 även med dansk redaktion
*5110 $aI red.: Bertil Isberg, Nisse Lätt, Ralph Rådlund (1964:2-5), Bengt Eriksson ... (1965:1-2/3). Red.: Ralph Rådlund (1965:4-1966:2), Bengt Ericson, Ralph Rådlund (1966:3). Svensk red.: Ralph Rådlund (1966:4-1967:2), Dick Esbjörnsson, Ingemar Nilsson (1967:3/4)
*5110 $aAnsv. utg.: Sven Dal (1957-1964:1), Nisse Lätt (1964:2-1967:2, 1973:2-1975), Dick Esbjörnsson (1967:3/4)
*515 $aUtkom ej 1968-1972
*546 $aMed svensk och dansk text (1967)
*547 $a1898-1956: Dagstidning, se Nya Lundstedt - dagstidningar
*61024$aAnarkistiska federationen$5Ya
*61024$aAnarkistiska propagandaförbundet$5Ya
*61024$aUngsocialistiska partiet (1908-1923, anarkistiskt)$5Ya
*61024$aSveriges socialistiska ungdomsförbund$5Ya
*650 7$aAnarkism$vperiodika$2sao
*650 7$aSyndikalism$vperiodika$2sao
*650 4$aPolitiska partier$2sao$5Ya
*650 4$aUngdomar$vperiodika$xpolitisk verksamhet$zSverige$2sao$5Ya
*655 7$aOrganisationspress$2sao$2sgp
*655 7$aPolitiska tidskrifter$2saogf$2sgp$0https://id.kb.se/term/saogf/Politiska%20tidskrifter$2saogf
*7001 $aDal, Sven$4rpy
*7001 $aEricson, Bengt$4pbd
*7001 $aEriksson, Bengt$4pbd
*7001 $aEsbjörnsson, Dick$4pbd$4rpy
*7001 $aIsberg, Bertil$4pbd
*7001 $aLätt, Nisse,$d1907-1988$4pbd$4rpy
*7001 $aNilsson, Ingemar$4pbd
*7001 $aRådlundh, Ralph$4pbd
*7102 $aAnarkistiska federationen i Sverige$4pbl
*7102 $aAnarkistiska propagandaförbundet$4pbl
*7620 $g1898-1900$tBrand$w100633
*7620 $w60981
*7620 $w60986
*7620 $w71325
*7620 $w60984
*7620 $w60983
*7620 $w60982
*7620 $g1918-33$tBrand
*7620 $g1908-1913$tBrand$w100631
*7620 $g1914-1917$tBrand$w100632
*7620 $g1918$tBrand$w100580
*7620 $g1918$tBrand
*7620 $tBrand
*7620 $g1919$tBrand$w100561
*7620 $g1920$tBrand$w100581
*7620 $tBrand$w100562
*7620 $g26247053420$tBrand
*7620 $tBrand$w100564
*7620 $g1923$tBrand$w100565
*7620 $g1924$tBrand$w100566
*7620 $g1925$tBrand$w100567
*7620 $g1926$tBrand$w100568
*7620 $g1927$tBrand$w100570
*7620 $g1928$tBrand$w100571
*7620 $g1929$tBrand$w100573
*7620 $g1930$tBrand$w100574
*7620 $w60978
*7620 $w60980
*7620 $w60979
*7620 $g1931$tBrand$w100576
*7620 $g1932$tBrand$w100577
*7620 $g1933$tBrand$w100578
*7620 $g1934-1941$tBrand$w100579
*78502$tBasta$w3617800
*78708$tBrands månadshäfte$w3218241
*78708$aNya Brands månadshäfte$w2928596
*841 $aya a$b0201080u  0  4000uu  |000000$e3$5Ya
*852 $bYa$cPer ståfol 299 (1901-09, 1951-67);$cMikrofilmsrum: Mikrofilm (1898-1967);$5Ya
*866 $a1898-1967$5Ya
^
Det finns inga omdömen till denna titeln.
Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme.
Vis
Sänd till