Välkommen till bibliotekskatalogen!

   
Komihåglistan är tom

Om bibliotekskatalogen
Bibliotekskatalogen innehåller i dagsläget närmare 100.000 poster och denna siffra ökar stadigt. Det är dock bara en del av vårt totala bestånd.

Det som finns i vår bibliotekskatalog kan även sökas i Libris men katalogerna är inte identiska. Vår bibliotekskatalog är alltid den mest kompletta och uppdaterade ingången till vårt biblioteksbestånd.
Bara på plats i vår forskarexpedition kan du göra en fullkomlig sökning, då vi även har äldre ej webbaserade kataloger.

Lappkatalogen
Här hittar du framförallt litteratur från tiden före 1967. Be personalen om hjälp.

Kortkatalogen
Här hittar du framförallt litteratur från tiden efter 1967. Be personalen om hjälp.

Öppna hyllor och magasin
Vi förvarar en stor del av våra bibliotekssamlingar i öppna hyllor vilka du når när du besöker oss. Övrigt material återfinns i vårt magasin och måste beställas.
Läs mer om beställningar och våra framtagningstider.

Möjlighet att lämna och hämta ut hemlån på ABF Stockholm
Från den 1 dec 2018 erbjuder vi våra låntagare att hämta ut och lämna tillbaka hemlån på ABF Stockholm, Sveavägen 41. Det förutsätter att du är låntagare hos oss, samt att lånet är till hemlån (det vill säga ej broschyrer, periodika eller dylikt).